Skip To Content
Korporacija

Korporacija

Trajnostna družbena odgovornost podjetja

Vsako leto izdamo poročilo o trajnosti, ki vključuje široko paleto tem od okolja in prizadevanja za CO2-nevtralno proizvodnjo avtomobilov, družbene odgovornosti in trajnostnega upravljanja dobavnih verig do novih tehnologij in varnosti.

 

Do nakupa s strani Stellantis 1. avgusta 2017 smo o trajnosti poročali v sklopu Poročila o trajnosti GM družbe General Motors in tako bomo vključeni tudi v njihovo poročilo za leto 2017. Od leta 2018 naprej bomo vključeni v poročanje CSR (Corporate Social Responsibility, družbena odgovornost podjetja) Stellantis.

ISO 14001/50001 sertifikati

Naši proizvodni pogoni i neke odabrane neproizvodne lokacije održavaju sisteme upravljanja životnom sredinom sertifikovane prema standardu ISO 14001. ISO 14001 standard pruža globalno priznate osnove za razvoj sistema upravljanja životnom sredinom u cilju ostvarenja ekoloških ciljeva, pridržavanja obaveza i poboljšanja ekoloških performansi. Uz to, naša fabrika u Saragosi ima sertfifikat EMAS-a. EMAS (Sistem za upravljanje zaštitom životne sredine i shema provere) je dobrovoljan instrument zasnovan na Uredbi EU 1221/2009 koji pomaže firmama i organizacijama svih veličina i iz svih oblasti da konstantno poboljšavaju svoje ekološke perfromanse.

 

Većina sistema upravljanja energijom sertifikovano je prema standardu ISO 50001. ISO 50001 sertifikat podržava kompanije u svim granama privrede da efikasno koriste energiju kako bi smanjile troškove i sačuvale prirodne resurse. On omogućuje kompanijama da razviju i implementiraju efikasnu energetsku politiku i koriste analizu podataka kako bi proverile da li su zadati ciljevi ispunjeni.

Okoljska in energetska politika

Svojo odgovornost do okolja jemljemo zelo resno. Okoljska in energetska politika družbe Opel/Vauxhall služi kot okvir in vodilo za naše zaposlene ter povzema naše zaveze glede zaščite okolja, energetske učinkovitosti in trajnosti.

Vizija


Cilj družbe Opel/Vauxhall je biti vodilni avtomobilski proizvajalec in ponudnik mobilnostnih rešitev s CO₂-nevtralnim delovanjem brez odpadnih snovi.

 

Okoljska in energetska načela

 

Družba Opel/Vauxhall je zavezana k varovanju zdravja ljudi ter zaščiti naravnih virov in okolja. Ta zaveza vključuje delovanje v skladu z zakoni, a gre še dlje in vključuje integracijo dobrih okoljskih in energetskih praks v vse poslovne odločitve. Družba Opel/Vauxhall si prizadeva za stalno izboljševanje okoljskega in energetskega delovanja z določanjem ustreznih ciljev, zagotavljanjem potrebnih virov in uporabo sistemov za upravljanje. Naslednja okoljska/energetska načela predstavljajo okvir za določanje ciljev in smernice za zaposlene v družbi Opel/Vauxhall pri vsakodnevnem delu.

 

1. Zavezani smo ukrepom za ohranjanje in obnavljanje okolja. To vključuje zmanjšanje odpadkov in emisij, ohranjanje virov, varčevanje z energijo in recikliranje materialov v vseh fazah življenjskega cikla izdelka.

 

2. Še naprej si bomo prizadevali za razvoj alternativnih pogonskih sistemov in trajnostnih mobilnostnih rešitev za odpravljanje emisij škodljivih snovi.

 

3. Tudi v prihodnje bomo podpirali nakup energetsko učinkovitih izdelkov in storitev ter oblikovanje za izboljšanje energetske učinkovitosti.

 

4. Še naprej bomo z vladnimi ustanovami sodelovali pri razvoju tehnično primernih in finančno sprejemljivih okoljskih zakonov in predpisov.

 

5. Izpolnjevali bomo zahteve glede skladnosti z zakonskimi zahtevami in drugimi predpisi, na katere je družba Opel/Vauxhall pristala glede uporabe energije, porabe in učinkovitosti v povezavi z okoljem.

 

6. Za zaščito okolja bomo v proizvodnih obratih še naprej uporabljali sisteme upravljanja, certificirane v skladu s standardom ISO 14001 ali EMAS. Na neproizvodnih mestih bo potrebna stopnja sistema upravljanja določena na osnovi ocene tveganj. V večini naših proizvodnih obratov za upravljanje energetske učinkovitosti uporabljamo sisteme upravljanja, certificirane v skladu s standardom ISO 50001, razvijamo pa tudi strategijo za uvedbo tovrstnih sistemov v vseh proizvodnih obratih. Še naprej bomo izboljševali svoje sisteme upravljanja za večjo okoljsko in energetsko učinkovitost.

 

7. Od dobaviteljev bomo zahtevali vzdrževanje sistemov, certificiranih v skladu s standardom ISO 14001/ ISO 50001 ali enakovrednim. Poleg tega bomo pri izbiri dobaviteljev upoštevali okoljsko in energetsko učinkovitost.

 

8. V proizvodne sisteme, načrtovanje, vzdrževanje in logistične postopke bomo tudi v prihodnje vključevali okoljske/energetske ukrepe za večje zavedanje in odgovornost posameznikov in boljši nadzor nad našimi tveganji.

 

9. Smo dostopni in se dogovarjamo z notranjimi in zunanjimi deležniki vključno z zagotavljanjem informacij glede naše okoljske in energetske učinkovitosti ter aktivno podpiramo pobude za izboljšanje okoljske zavesti, biološke raznovrstnosti in energetske zavesti.

 

10. Zavezani smo k preobrazbi naše organizacije v energetsko izjemno učinkovito podjetje.