Skip To Content
Pravila o zaštiti privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti

Ovaj veb-sajt je u vlasništvu Opel Automobile GmbH. Njime upravlja Euroimpex Automotive sa sedištem u Višnjička 53a, 11060 Beograd, Srbija. Ovim veb-sajtom u Evropi hostuje IT provajder MRM (Frankfurt na Majni, Nemačka). 

 

Molimo vas da pažljivo pročitate ova pravila pre korišćenja ovog veb-sajta jer sadrže objašnjenje o tome kako obrađujemo lične podatke i kako koristimo kolačiće. Korišćenjem ovog veb-sajta prihvatate ova pravila.

1. Vrste podataka koje obrađujemo/Linkovi kad drugim veb-sajtovima

Mi brinemo o vašoj privatnosti. Preko ovog veb-sajta prikupljamo i obrađujemo razne vrste ličnih podataka, što uključuje sledeće:

 

  • Informacije koje nam dostavljate kada šaljete zahteve i koristite naše usluge i naš veb-sajt, kao što su: vaše ime, adresa, mejl adresa
  • Informacije koje su nam potrebne kad prijavljujete problem s našim veb-sajtom.
  • Informacije prikupljene preko kolačića
  • Informacije o vašem vozilu  i specifični podaci o ugovoru koji su nam potrebni za pojedinačne performanse veb-sajta (npr. datum kupovine vozila, datumi servisa) i koje obezbedjuju pozitivno iskustvo sa najboljom uslugom za vaše vozilo

 

Za ostale detalje, pogledajte odeljak 2.

 

Ovaj veb-sajt može da sadrži linkove ka drugim Opelovim veb-sajtovima ili veb-sajtovima Stellantis, ovlašćenih servisera, drugih povezanih društava ili ka veb-sajtovima društvenih mreža. Kada kliknete na takav link ka nekom od drugih Opelovih ili veb-sajtova trećih lica, treba da imate u vidu da ovi veb-sajtovi imaju sopstvena pravila o zaštiti privatnosti. Molimo vas da se, prilikom korišćenja ovih veb-sajtova, upoznate s njihovim pravilima o zaštiti privatnosti.

 

Ovaj veb-sajt može sadržati i iFrames interfejs sa sadržajem drugih Opelovih veb-sajtova ili veb-sajtova Stellantis. Opel ne snosi odgovornost za sadržaj trećih lica koji se nalazi na iFrames interfejsu. Informacije koje se tamo nalaze su isključiva odgovornost vlasnika tih veb-sajtova. Opel nema nikakvu kontrolu nad njima, niti snosi odgovornost za sadržaj nezavisnih veb-sajtova i ne obezbeđuje ovaj eksterni sadržaj svojim posetiocima u praktične svrhe. Stoga, kad posetite stranicu s takvim sadržajem možete dobiti kolačiće s ovih veb-sajtova trećih lica. Opel ne kontroliše distribuciju ovih kolačića. Molimo da se za više informacija upoznate s pravilima o zaštiti privatnosti ovih trećih lica.

 

Obaveštavamo vas da Opel ne može prihvatiti nikakvu odgovornost ili obavezu u vezi sa veb-sajtovima trećih lica.

2. Informacije o obradi ličnih podataka

Vaše lične podatke, koristiće radi obrade i ispunjavanja vaših zahteva i – kada je to primenljivo Euroimpex Automotive sa sedištem u Višnjička 53a, 11060 Beograd kao kontrolor, na sledeći način:

 

Euroimpex Automotive, kao kontrolor, obrađuje vaše lične podatke na sledeći način:

Podaci / Kategorije podataka (obavezno ako je obeleženo sa *): Odgovarajući identifikacioni podaci i kontakt detalji (ime*, mejl adresa*); broj telefona, poštanska adresa (*ako je primenljivo), model detalja*, odabrani Opel partner*, lizing/ informacije o finansiranju, tip upita (*ako je primenljivo), podaci o voznom parku (*ako je primenljivo)

Cilj(evi): Kontaktiranje, komunikacija i popunjavanje zahteva

Podaci / Kategorije podataka (obavezno ako je obeleženo sa *): Odgovarajući identifikacioni podaci i kontakt detalji (ime, mejl adresa*)

Cilj(evi): Newsletter i odjava sa njega

Podaci / Kategorije podataka (obavezno ako je obeleženo sa *): Odgovarajući identifikacioni podaci i kontakt detalji (ime*, mejl adresa*); broj telefona, poštanska adresa (*ako je primenljivo)*, preferencije za kontakt), informacije o konkretnom vozilu (broj šasije (VIN)*, registarski broj/ datum prve registracije), proizvod i informacije o održavanju (model, oprema, motor), vrsta servisa*, očitavanje pređene kilometraže, datum/ vreme ostavljanja vozila, datum/vreme preuzimanja vozila, zamenski automobil

Cilj(evi): Ispunjavanje vašeg zahteva za servisiranje

Podaci / Kategorije podataka (obavezno ako je obeleženo sa *): Odgovarajući identifikacioni podaci i kontakt detalji*, podaci o identifikaciji vozila*,odgovarajuće specifikacije vozila*, očitavanje pređene kilometraže*

Cilj(evi): Ispunjavanje zahteva za procenu vozila

Podaci / Kategorije podataka (obavezno ako je obeleženo sa *): Odgovarajući identifikacioni podaci  i kontakt detalji (ime*, broj telefona*);

Cilj(evi): Zahtev za praćenje ispunjavanja zahteva

Podaci / Kategorije podataka (obavezno ako je obeleženo sa *): Informacije prikupljene preko kolačića

Cilj(evi): Molimo vas pogledajte Politiku kolačića za detaljnije informacije

Elementi podataka označeni zvezdicom (*) su obavezujući i uslovljeni ugovorom. Stoga ste dužni da date lične podatke. U slučaju da ne dostavite podatke, ne možemo ispuniti vaš zahtev.

 

Na osnovu vašeg ponašanja kao korisnika, pregledanjem našeg veb-sajta, možda će vam se prikazati iskačući prozor koji nudi probnu vožnju ili neke druge informacije za model koji vas zanima.

 

Vaši lični podaci će se čuvati deset godina nakon raskida ugovornog odnosa. U slučaju da ste dali saglasnost u marketinške svrhe, vaši lični podaci će se u te svrhe čuvati tri godine nakon poslednjeg kontakta sa nama.

 

Otkrivamo vaše lične podatke u dolenavedene svrhe sledećim primaocima:

 

A. U svrhe povezane sa izvršenjem ugovora ili povezane sa zahtevima davaoca podataka pre zaključenja ugovora u skladu sa čl. 6 (1) 1 b) Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Podaci / Kategorije podataka: Odgovarajući identifikacioni podaci i kontakt detalji*, podaci o vozilu*, odgovarajuće specifikacije proizvoda i usluga*, detalji upita, odabrani partner*, lizing / finansiranje (*ako je primenljivo), podaci o flotnom kupcu (*ako je primenljivo)

Cilj(evi): Kontaktiranje, komunikacija i popunjavanje zahteva; Newsletter i odjava sa njega

Primalac: PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France i izabrani Opel partner


TGore navedeni podaci otkrivaju vase lične podatke odgovarajućim (IT-) provajderima radi podrške administriranju u navedene svrhe, posebno:

Podaci / Kategorije podataka: Odgovarajući identifikacioni podaci i kontakt detalji o konkretnom vozilu* specifikacije proizvoda i usluga*, očitavanje pređene kilometraže

Cilj(evi): Ispunjavanje zahteva za procenu vozila

Primalac: MRM McCann GmbH, Großer Hasenpfad 44, 60598 Frankfurt, Germany

Podaci / Kategorije podataka: Odgovarajući identifikacioni podaci i kontakt detalji (ime*, broj telefona) 

Cilj(evi): Praćenje ispunjavanja zahteva

Primalac: TrackBack, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

B. U svrhe povezane sa legitimnim interesima koje sprovodi kontrolor ili treća strana prema čl. 6 (1) 1 f) GDPR, osim ako niste iskoristili svoje pravo na prigovor (član 21 (1) GDPR):

Podaci / Kategorije podataka: Odgovarajući identifikacioni podaci i kontakt detalji*, odgovarajuće specifikacije proizvoda i usluga*

Cilj(evi): Istraživanje tržišta i ankete potrošača za dobijanje povratnih informacija koje se odnose na Opel proizvode i usluge (npr. Ankete o zadovoljstvu kupaca) samo u slučaju da se kupac može kontaktirati putem odgovarajućih komunikacionih kanala u ove svrhe bez prethodnog pristanka kupaca

Primalac: Euroimpex Automotive, Višnjička 53a, 11060 Beograd

Gore navedeni primaoci otkrivaju vaše lične podatke odgovarajućim angažovanim stranama za obradu podataka radi podrške administraciji u navedene svrhe.

3. Interakcija sa društvenim mrežama

3.1. Briga o kupcu i podrška preko društvenih mreža

Možete nas kontaktirati i putem naših kanala za društvene mreže. Npr. ako nam pošaljete poruku ili objavite nešto na našim kanalima za društvene mreže, mi možemo koristiti informacije iz vaše poruke ili vaše objave za praćenje problema u vezi sa kojim ste nas kontaktirali putem kanala za društvene mreže koje ste koristili. Da bismo vam pružili pomoć koju ste zatražili, od vas možemo zatražiti da putem direktne ili privatne poruke pružite dodatne informacije kao što su detalji o problemu, ime,mejl, VIN, broj telefona, lokacija (grad / država) i / ili marka, model i godina vozila. Podaci koje navedete neće se koristiti za direktni marketing; istraživanje tržišta za unapređenje usluga i proizvoda vršiće se samo na osnovu objedinjenih (anonimnih) podataka.

 

Imajte na umu da u svoju objavu ili poruku ne biste smeli da unesete nikakve osetljive podatke (kao što su podaci o rasnom ili etničkom poreklu, političkim mišljenjima, verskim ili filozofskim uverenjima ili zdravlju). Imajte na umu da ako nešto objavite na javnom kanalu na društvenim mrežama, to će svako moći  da pročita.

3.2. Linkovi ka društvenim mrežama/ dodatne komponente na društvenim mrežama

Naš veb-sajt uključuje veze do društvenih mreža.

 

Da bismo zaštitili vaše lične podatke tokom posete našem veb-sajtu, ne koristimo dodatke za društvene mreže. Umesto toga, HTML veze su ugrađene na veb-sajt, što omogućava lako deljenje na platformama društvenih mreža. Ugrađivanje veze sprečava direktnu vezu sa raznim serverima društvenih mreža prilikom otvaranja stranice sa našeg veb-sajta. Kada kliknete na jedno od dugmadi, otvara se prozor pregledača i korisnik se usmerava na odgovarajući veb-sajt dobavljača usluga, na kojoj se (nakon prijavljivanja) može koristiti dugme „Sviđa mi se“ ili „Deli“.

 

Za više informacija o svrsi i obimu obrade podataka i daljoj upotrebi vaših ličnih podataka od strane dobavljača i njihovih veb lokacija, kao i o vašim pravima i mogućim podešavanjima za zaštitu vaše privatnosti, pogledajte informacije o zaštiti podataka datog dobavljača usluga.

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Vaša prava

Kao nosilac podataka imate pravo pristupa, pravo na ispravku, pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor na obradu ličnih podataka koji se tiču vas, a koja se zasnivaju na Članu 6 (1) 1 e) ili f) GDPR ili gde se lični podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga u skladu sa važećim zakonom.

 

Imajte na umu da su vaša gore navedena prava zakonom ograničena i mi ih moramo ispuniti, moguće samo pod određenim uslovima.

 

Ako želite da zatražite svoja gore navedena prava, molimo vas kontaktirajte nas na 0112022300 ili nam pošaljite mejl na office@euroimpex-automotive.rs. Možete nam poslati i pismo na Euroimpex Automotive Višnjička 53a, 11060 Beograd.

 

Euroimpex Automotive kao odgovorni kontrolor u bilo kom trenutku može ažurirati vaše lične podatke (npr. promeniti adresu).

 

Da biste ostvarili svoje pravo na ulaganje žalbe (čl. 77 GDPR), kontaktirajte nas na Euroimpex Automotive Višnjička 53a, 11060 Beograd, www.opel.rs)

5. Izmene u pravilima o zaštiti privatnosti

Sve buduće izmene u našim Pravilima o zaštiti privatnosti biće objavljene na ovom veb-sajtu. Stoga bi trebalo povremeno da proveravate da li je došlo do izmena u našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

6. Kontaktirajte nas

Euroimpex Automotive, Višnjička 53a, 11060 Beograd, Srbija 0112022300, e- mail office@euroimpex-automotive.rs, www.opel.rs

 

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

 

Opel Automobile GmbH, Data Protection Officer, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany, e-mail: Datenschutz@opel.com

Pogledajte naše Pravno obaveštenje za sve detalje o kompaniji.