Skip To Content

Pravno obaveštenje

Ovim veb-sajtom (u daljem tekstu: veb-sajt) upravlja Opel Automobile GmbH, kompanija registrovana po nemačkim zakonima sa sedištem u 65423 Riselshamu na Majni, Nemačka, u ime grupe povezanih kompanija koje distribuiraju vozila marke Opel u Evropi („Opel“).

 

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove pre korišćenja ovog veb-sajta. Korišćenjem ovog veb-sajta znači da prihvatate ove uslove bez obzira da li ste se odlučili da se registrujete kod Opela ili ne. Ako ne prihvatite ove uslove, nemojte koristiti ovaj veb-sajt.

Obaveštenja

Informacije sadržane u ovom dokumentu napravljene su da budu što je moguće jasnije i pouzdanije. Međutim, zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku, bez najave, izmenimo cene, boje, materijale, opremu, specifikacije, modele i dostupnost.

 

Neki linkovi na ovom veb-sajtu mogu vas dovesti do veb-sajtova nezavisnih vlasnika. Informacije koje su tamo predstavljene isključiva su odgovornost vlasnika veb-sajta. Opel nema kontrolu ili odgovornost za sadržaj nezavisnih veb-sajtova i pruža ove linkove svojim posetiocima radi njihovog zadovoljstva.

 

Uslovi i odredbe korišćenja veb-sajta

 

1. Intelektualna svojina

Svi materijali na veb-sajtu su intelektualno vlasništvo kompanije Opel. Materijali se ne smeju kopirati ili reprodukovati, osim u meri u kojoj je potrebno da se isti pogleda na mreži. Međutim, možete odštampati kompletne stranice veb-sajta za ličnu upotrebu po sledećem osnovu:

(a) da se nijedan dokument ili povezana grafika na veb sajtu ne menja na bilo koji način;

(b) da se nijedna grafika na veb-sajtu ne koristi odvojeno od odgovarajućeg teksta; i

(c) da se Opelova obaveštenja o autorskim pravima i zaštićenom logou ili druga obaveštenja pojavljuju se u svim primercima.

 

Bez obzira na to što je prethodno rečeno, Opel vam s vremena na vreme može pružiti mogućnost da preuzmete pozadinu, čuvanje ekrana i druge uslužne programe sa veb-sajta. Takva preuzimanja su obuhvaćena ovim uslovima.

 

Zabranjena je bilo kakva upotreba delova sa veb-sajta, osim u skladu sa ovim uslovima, u bilo koje svrhe. Materijali na ovom sajtu su pažljivo skenirani i testirani u svim fazama. Bez obzira na ovo, Opel i dalje preporučuje da pokrenete proveru virusa pre upotrebe. Opel takođe preporučuje da koristite savremeni antivirusni softver.

 

2. Povezivanje sa veb-sajtom

Ako želite da navedete link do veb-sajta, to mora biti do Opelove početne stranice.

 

3. Pristupne usluge

Iako se Opel trudi da osigura da stranica bude normalno dostupna 24 sata dnevno, Opel neće biti odgovoran ako iz bilo kog razloga stranica nije dostupna u bilo koje vreme ili u bilo kom periodu.

 

Pristup veb-sajtu može se privremeno i bez najave obustaviti u slučaju kvara sistema, održavanja ili popravke ili iz razloga koji su van Opel kontrole.

 

4. Materijal i ponašanje posetilaca

Osim podataka o ličnoj identifikaciji, koji su obuhvaćeni Opelovom politikom privatnosti, bilo koji materijal koji pošaljete ili objavite na veb-sajtu smatraće se nepoverljivim i nezaštićenim. Opel neće imati obaveze u vezi sa takvim materijalom. Opel i njegovi dizajneri biće slobodni da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, uključuju i na bilo koji drugi način koriste takav materijal i podatke, slike, zvukove, tekst i drugo, sadržano u njima u bilo koje svrhe.

 

Zabranjeno je postavljanje ili prenos bilo kakvog materijala na veb-sajtu ili sa njega koji u sebi sadrži sledeći sadržaj :

(a) preteći, klevetnički, opsceni, nepristojni, pobunjenički, uvredljiv, pornografski, nasilni, kao i sadržaj koji podstiče na rasnu mržnju, diskriminaciju, pretnju, skandal, pobunu, bogohuljenje, povredu poverenja, povredu privatnosti ili koji može prouzrokovati smetnje ili neprijatnosti ; ili

(b) za koji niste dobili sve potrebne licence i / ili odobrenja; ili

(c) koji predstavlja ili podstiče ponašanje koje bi se smatralo krivičnim delom, koji bi podstakao građansku odgovornost ili na neki drugi način bio suprotan zakonu ili kršio prava bilo koje treće strane u bilo kojoj državi; ili

(d) koji je tehnički štetan (uključujući, bez ograničenja, računarske viruse, logičke bombe, trojanske konje, crve, štetne komponente, oštećene podatke ili drugi zlonamerni softver ili štetne podatke).

 

Ne možete zloupotrebiti veb-sajt na bilo koji način ili hakovanjem. Opel će u potpunosti sarađivati sa bilo kojim organima za sprovođenje zakona ili sudom koji nalažu zahtevanje ili upućivanje Opela da otkrije identitet ili locira bilo koga ko postavlja bilo kakav materijal kršeći ovo pravilo.

 

5. Tačnost informacija

Informacije na ovom veb-sajtu namenjene su Opelovim klijentima. Opel će uložiti sve napore kako bi osigurao da sadržaj ovog veb-sajta bude tačan i ažuran. Međutim, zbog prirode zaliha vozila i promena primenjenih u specifikacijama vozila tokom godišnjih ažuriranja, i sl., proizvodi prikazani na ovom veb-sajtu mogu se razlikovati od najnovijih specifikacija. Neka opisana ili prikazana oprema može biti dostupna samo u određenim zemljama ili uz doplatu. Klijentima se savetuje da prilikom naručivanja kod svog prodavca provere sve posebno potrebne karakteristike vozila. Opel zadržava pravo da izmeni specifikacije proizvoda u bilo kom trenutku i Opel ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakva potraživanja ili gubitke nastale oslanjanjem na sadržaj veb-sajta.

 

Ne biste se trebali oslanjati na bilo koju izjavu datu na veb-sajtu, a materijal na veb-sajtu se pruža „onakav kakav jeste“, bez ikakvih uslova, garancija ili bilo koje druge odredbe. Shodno tome, u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Opel vam omogućava korišćenje veb-sajta na osnovu toga što Opel isključuje sve izjave, garancije i uslove ili druge odredbe (uključujući, bez ograničenja, sve uslove predviđene zakonom) koji, ali za ove odredbe, mogu imati efekta na veb-sajt.

 

6. Odgovornost

Opel i njegovi službenici, direktori, zaposleni ili agenti isključuju svaku odgovornost i odgovornost za bilo koji iznos ili vrstu gubitka ili štete koja se može naneti vama ili trećoj strani (uključujući, bez ograničenja, bilo koji direktni, indirektni, kazneni ili posledični gubitak ili štetu, ili gubitak prihoda, profita, dobre volje, podataka, ugovora, upotrebe novca ili gubitak ili štetu koji proističu iz ili su na bilo koji način povezani sa prekidom poslovanja i bilo da su nastali iz nemara, ugovora ili na drugi način u vezi sa veb-sajtom na bilo koji način ili u vezi sa upotrebom, nemogućnošću korišćenja ili rezultatima upotrebe veb-sajta, ili bilo kog veb-sajta povezanog sa ovim veb-sajtom ili materijalom na tom veb-sajtu uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak ili štetu zbog virusa koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu, softver, podatke ili drugu imovinu zbog vašeg pristupa, korišćenja ili pregledavanja veb-sajta ili preuzimanja bilo kog materijala sa veb-sajta ili bilo kog veb-sajta povezanog sa ovim sajtom. Ništa u ovim uslovima ne isključuje ili ne ograničava Opelovu odgovornost za:

(a) smrt ili ličnu povredu prouzrokovanu Opelovim nemarom;

(b) prevaru ili lažno predstavljanje;

(c) svaku odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema važećem zakonu.

 

7. Zakonska regulativa i sudska nadležnost

Bilo koji spor koji bi mogao nastati u vezi sa ovim veb-sajtom rešavaće sudovi u Frankfurtu na Majni u Nemačkoj.

 

27. marta 2012.