Da bi se izmerila potrošnja goriva i poštovanje striktnih ograničenja emisije izduvnih gasova, svi novi automobili prolaze standardizovan postupak ispitivanja. Od 1. septembra 2017. u EU se za nove putničke automobile sprovodi novi "Globalno usklađen postupak ispitivanja za laka vozila" (WLTP) kao naslednik NEDC-a (Novog evropskog ciklusa vožnje), koji je bio u upotrebi od 1992. Objavljivanje vrednosti ispitivanja novog ciklusa vožnje obavezno je za sve proizvođače automobila od 1. septembra 2018. Na ovoj stranici pronaći ćete najvažnije činjenice o WLTP-u, po čemu se razlikuje od NEDC-a, kao i informacije o EURO 6d-TEMP standardu i njegovoj vezi sa Realnom emisijom u toku vožnje (RDE).

Nazad
 • WLTP: REALNIJE VREDNOSTI ZA POTROŠNJU GORIVA.

  Novi WLTP ciklus vožnje uzima u obzir situacije bliže svakodnevnoj eksploataciji nego NEDC standard, što vam omogućuje da bolje procenite dnevnu potrošnju.

Dalje
Nazad
 • WLTP ciklus vožnje se sastoji iz nekoliko faza zasnovanih na profilima svakodnevne vožnje vozača širom sveta. U poređenju s NEDC-om je dinamičniji, ima manje faza mirovanja i vozi se većom brzinom tokom dužeg vremenskog intervala kako bi odražavao savremene situacije u vožnji.

  Svaka kombinacija motora/menjača testirana je kako s najekonomičnijom opremom, tako i sa opremom najvećeg inteziteta potrošnje goriva. Mada je uvođenje WLTP-a rezultiralo objavljivanjem viših vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO2, ove vrednosti su sada mnogo bliže stvarnoj potrošnji goriva i emisiji CO2.

Dalje
Nazad
 • Po novim emisionim standardima od uvođenja Euro 6d-TEMP, vozila će ubuduće morati da dokažu proklamovanu emisiju izduvnih gasova pod strožim uslovima testiranja. Ovo znači da granične vrednosti emisije azotovih oksida (NOx) i čestica neće samo morati da budu ispunjene u laboratorijskim uslovima novog WLTP-a, već će morati i da budu potvrđene u realnom testiranju.

  Stoga, ispitni postupak RDE-a (Realne emisije tokom vožnje) ne zahteva fiksni ciklus vožnje; razdaljina, ubrzanje, spoljna temperatura, uslovi vetra i saobraćaja se mogu slobodno izabrati unutar datih statističkih graničnih vrednosti.

Dalje
Close

Dok aktuelni NEDC standard predstavlja vrednosti za potrošnju ‚‚u gradu, van grada i kombinovanu", zasnovane na teoretskom profilu vožnje, WLTP koristi ‚‚realne" profile vožnje dobijene iz globalnog statističkog istraživanja. WLTP ciklus vožnje podeljen je u četiri dela s različitim prosečnim brzinama: malom, srednjom, velikom i ekstra-velikom. Svaki deo se sastoji od različitih faza tokom vožnje, faze zaustavljanja, ubrzanja i kočenja, koje predstavljaju profile svakodnevne vožnje. Svaka kombinacija motora/menjača testirana je kako s najekonomičnijom opremom, tako i sa opremom najvećeg inteziteta potrošnje goriva.

Opel je trenutno u procesu testiranja svakog modela iz svoje ponude u skladu sa WLTP standardima. Objavljene vrednosti definišu raspon od najniže do najviše potrošnje za svaku kombinaciju motora/menjača. Ovo daje dobre naznake očekivane dnevne potrošnje za svaki model.

Molimo, imajte u vidu: Vrednosti zasnovane na WLTP ciklusu vožnje se određuju korišćenjem standardizovanog, unapred definisanog ciklusa vožnje na uređaju za ispitivanje.

Close

Globalno usklađen ispitni postupak za laka vozila (WLTP) uveden je 1. septembra 2017. za nove tipove vozila. 12 meseci kasnije postao je obavezujući za sva putnička vozila i tako nasledio ranije korišćen Novi evropski ciklus vožnje (NEDC). Još dok je bio u fazi ispitivanja, WLTP je uveden s namerom da obezbedi korisnicima podatke o potrošnji goriva bliže realnom ponašanju u vožnji i kreira novi nivo transparentnosti.

WLTP uzima u obzir:

 • Realniju dinamiku vožnje i spoljnu temperaturu
 • Veću testiranu razdaljinu
 • Veće prosečne i maksimalne brzine
 • Kraće periode mirovanja
 • Više kočenja i ubrzavanja


Opciona oprema takođe ima uticaja na vrednosti dobijene korišćenjem WLTP ciklusa vožnje.

Close

Od 1. septembra 2017. neka od novih vozila su već dobila homologaciju u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila (WLTP), koji predstavlja novi, realniji ispitni postupak za merenje potrošnje goriva i emisije CO2. Za putničke automobile WLTP je od 1. septembra 2018. u potpunosti zamenio prethodni ispitni postupak, Novi evropski ciklus vožnje (NEDC).

Ciklus vožnje WLTP-a (‚‚Globalno usklađenog ispitnog postupka za laka vozila") nudi rešenje za ono što su bile glavne zamerke NEDC-u (‚‚Novom evropskom ciklusu vožnje"). Konkretno, profil vožnje novog WLTP ciklusa vožnje bolje oslikava savremenu svakodnevnu eksploataciju automobila i ne meri se samo za osnovno vozilo, već uzima u obzir i uticaj dodatne opcione opreme.

Zbog realnijih ispitnih uslova, potrošnja goriva i emisija CO2 izmerena po WLTP-u je u mnogim slučajevima viša nego prema NEDC-u. Dnevna potrošnja goriva vozila umnogome zavisi od profila individualne eksploatacije, kao i od toga gde i kako se vozi: u gradskom saobraćaju, na otvorenom putu ili autoputu. Ove razlike su bolje prikazane u WLTP ciklusu vožnje. Umesto da samo izračunava vrednosti za eksploataciju prema teorijskom profilu vožnje ‚‚u gradu, van grada, kombinovanu" (kako je naznačeno u Uredbama (EC) br. 715/2007 i 692/2008), WLTP oslikava četiri pojedinačne vrednosti za različite, unapred određene profile putovanja (malu, srednju, visoku i ekstra-visoku) koje su zasnovane na statističkim istraživanjima, te analizi korisničkih profila i prosečnih vrednosti. Takođe, WLTP ciklus vožnje je daleko dinamičniji nego NEDC i odražava veće ubrzanje, veću prosečnu brzinu i veću maksimalnu brzinu.

Još uvek je zakonski obavezno objavljivati vrednosti za potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova prema NEDC-u. Ove vrednosti su preračunate iz vrednosti izmerenih prema WLTP-u.