Skip To Content
myDigitalService

myDigitalService

Platforma myDigitalServices omogućava da pratite šta se dešava sa vašim vozilom dok se servisira i donosite odluke o radnim nalozima, bez obzira na to gde se nalazite!

Servisiranje koje možete i sami da pratite

Pomoću novih funkcionalnosti platforme myDigitalServices, otvaramo vam vrata svojih radionica i omogućavamo da saznate sve što se dešava sa vašim vozilom kada niste u blizini.

 

Prednosti:

 

  • Daljinska kontrola popravki
  • Transparentno i jasno servisiranje
  • Rano otkrivanje problema i upoznavanje sa njima
  • Nema nepredviđenih troškova
  • Kraće vreme servisiranja
  • Osećaj poverenja

Mi snimamo. Vi odobravate

Osmišljeno za vašu udobnost: fotografije i video snimci o svim nalazima šalju vam se e-poštom ili SMS porukom kako bi vam se omogućio jasan pregled problema, rešenja i troškova, kako biste popravku mogli da odobrite ili odbijete – bez obzira na to gde se nalazite!

Mi popravljamo. Vi to vidite

Nema više pretpostavki! Zahvaljujući obaveštenjima u realnom vremenu, uvek ćete znati kakav je status servisiranja vašeg vozila.