Skip To Content
Navi 50 IntelliLink

Navi 50 IntelliLink pro

Integrisan navigacioni sistem

Navi 50 IntelliLink Pro za Movano obezbeđuje precizno i praktično mapiranje kako bi vožnja bila efikasnija i prijatnija. Ovde možete brzo pronaći informacije o Opelovom Navi 50 IntelliLink Pro sistemu info-zabave.
Uređaj je dostupan za:

Karakteristike

Audio:

 • Standardni AM/FM i opcioni DAB+ radio
 • Reprodukcija muzike preko USB-a, Bluetootha®, Apple CarPlayTM1 i Android AutoTM1

 

Telefon:

 • Bluetooth®- interfejs za korišćenje bez angažovanja ruku
 • Pristup telefonskom imeniku i listi poziva

 

Navigacija:

 • Integrisana navigacija
 • Standardne 3D mape za zapadnu / istočnu Evropu (u zavisnosti od tržišta)
 • Dodatne mape se mogu kupiti u svakom trenutku
 • Dinamična navigacija s TMC kanalom sa informacijama o saobraćaju

 

Integracija pametnog telefona preko sistema Apple CarPlayTM1 i Android AutoTM1:

Prikazuje neke aplikacije i funkcije na ekranu vozila, npr:

 • Mape
 • Emitovanje muzike i audio sadržaja
 • Telefon
 • Poruke
 • Siri govorne komande za Apple CarPlayTM1 i Google Voice za Android AutoTM1
1 Apple CarPlay je registrovana robna marka kompanije Apple Inc. Android Auto je registrovana robna marka kompanije Google Inc. Kompatibilne aplikacije naći ćete na www.apple.com/de/ios/carplay ili www.android.com/auto