ZAŠTITNI ZNAK & AUTORSKA PRAVA.

Autorska prava

Autorska prava 2009. Adam Opel AG, sa sedištem u Rüsselsheimu, Nemačka. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, animacije, video sadržaji, muzika i drugi materijali na ovom sajtu podložni su autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine Adam Opel AG. Ovi materijali ne smeju biti reprodukovani, distribuirani, modifikovani ili preneti na druge vebsajtove bez izričitog pismenog dopuštenja od Adam Opel AG.

Zaštitni znak

Oznake koje se pojavljuju na ovom vebsajtu, uključujući, ali se ne ograničavajući na: Adam Opel AG, sa sedištem u Rüsselsheimu, Nemačka i Vauxhallu, sa sedištem u Lutonu, UK i njihovi pojedinačni logoi, amblemi, slogani i nazivi modela vozila i dizajni trupa, jesu zaštitni znaci i/ili uslužne marke kompanije General Motors, njenih podružnica, filijala ili vlasnika licence.