Vraćanje neupotrebljivih vozila - Opel Srbija

OPELOV KONCEPT OBNOVE.

ELV rasklapanje, sečenje i reciklaža

Dostavljanje

Poslednji vlasnik dostavlja ELV (vozila koja su dostigla kraj veka) ovlašćenom preduzimaču za rastavljanje vozila. Nakon provere vozila, preduzimač izdaje potrebni Sertifikat za uništenje.

ELV rasklapanje, sečenje i reciklaža

Tretman i otklanjanje zagadjenja

Prvo, akumulator se skida i zaštitni jastuci se neutrališu. Zatim preduzimač izvlači svo gorivo i sve operativne tečnosti iz vozila. To uključuje motorno ulje, ulje za transmisiju, kočiono ulje kao i tečnost iz hladnjaka i rashladnu tečnost iz sistema za klima uredjaj.

ELV rasklapanje, sečenje i reciklaža

Rastavljanje

Sledeći korak je rastavljanje delova i sistema kako bi se prodali kao korišćeni rezervni delovi ili upotrebljeni kao osnova za remontirane delove. Ako postoji ekonomska isplativost, materijali kakvi su plastika ili staklo se skidaju u svrhu recikliranja.

ELV rasklapanje, sečenje i reciklaža

Skladištenje

Materijali opasni po okolinu se sakupljaju i kasnije se šalju specijalizovanim kompanijama za obnavljanje radi obnavljanja ili deponovanja.

ELV rasklapanje, sečenje i reciklaža

Mašina za seckanje

Predhodno tretirani trupci se dostavljaju na mašinu za seckanje koja rastavlja vozilo u sitne delove i sortira ih u razne frakcije za dalje recikliranje ili obnavljanje.

ELV rasklapanje, sečenje i reciklaža

Tehnologija procesa nakon upotrebe mašine za seckanje

Frakcije rastavljenih delova se dalje obrađuju raznim tehnologijama (magnet, plutanje) da bi se dobila frakcija koja se može upotrebiti kao vredne sekundarne sirovine.

ELV rasklapanje, sečenje i reciklaža

Recikliranje/Obnova/Deponovanje

Frakcije materijala mogu biti reciklirane nakon mašine za seckanje i PST pogona (na pr. kao zamena za ugalj za topione peći, kao sredstvo za regulisanje mulja u kanalizaciji) ili upotrebljene u industriji cementa. Ovaj procesni lanac omogućava obnovu 85 odsto vozila i drastično smanjuje količinu otpada za deponovanje.