Nazad
  • EDICIJA ,,120 GODINA"

  • INNOVATION

  • DYNAMIC

  • ENJOY

Dalje
Nazad
  • EDICIJA ,,120 GODINA"

  • INNOVATION

  • DYNAMIC

  • ENJOY

  • ULTIMATE

Dalje

DOSTUPNI MODELI.

POREĐENJE SUPERLATIVA.

Insignia je dostupna u pet varijanti ili nivoa opreme: Edition, Dynamic, Innovation i vrhunac game - Ultimate. Nivo opreme Edition visoko postavlja lestvicu kad je reč o standardnoj opremi, a Dynamic i Innovation je dodatno podižu. Za najbolje od najboljeg, odaberite nivo opreme Ultimate. Pošto slavimo 120 godina Opela, donosimo i ekskluzivnu i jedinstvenu slavljeničku ediciju ‚‚120 godina".