Nazad
  • EDICIJA ,,120 GODINA"

  • INNOVATION

  • DYNAMIC

  • EDITION

Dalje
Nazad
  • EDICIJA ,,120 GODINA"

  • INNOVATION

  • DYNAMIC

  • EDITION

Dalje

DOSTUPNI MODELI.

POREĐENJE SUPERLATIVA.

Nova Insignia je dostupna u četiri varijante ili nivoa opreme: Essentia, Enjoy, Dynamic i vrhunac ponude Innovation. Za opremu koja se isporučuje na vozilu, nivo opreme Essentia letvicu postavlja veoma visoko, a Enjoy, Dynamic i Innovation je podižu još više.