ZAHTEV ZA PONUDU.

1. Izaberi svoje vozilo

Molimo Vas odaberite vozilo koje vas interesuje:
 

2. Izaberi svog dilera

    1. Pretraga po

3. Popuni svoje kontakt podatke

Molimo Vas obavestite nas u cilju kontakta sa Vama:

4. Pošalji svoje lične podatke

Vaše lične podatke obrađuje odgovarajući kontrolor kao što je opisano u Izjavi o zaštiti privatnosti. Više informacija koje se tiču vaših prava u vezi sa zaštitom privatnosti, kao i naše konkakt podatke, naći ćete ovde.

 

Ostanite u kontaktu! (opcioni marketing)

Želeo/la bih da dobijam dodatne informacije o vašim proizvodima i uslugama putem

i odabirom najmanje jednog od ovih kanala saglasan/a sam sa konkretnom obradom podataka kao što je opisano u Deklaraciji o saglasnosti.

Zadržavam pravo da povučem svoj pristanak u svakom trenutku (više informacija naći ćete ovde). Povlačenje prisanka ne utiče na zakonitost obrade sprovedene na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

Molimo Vas ispravite obeležena polja i pokušajte ponovo.

Close

IZJAVA O SAGLASNOSTI

 

Saglasan/a sam da moje lične podatke, zajedno s informacijama koje dostavim u okviru ovog zahteva, mogu obrađivati u svrhu personalizovanog marketinga i istraživanja Opel Southeast Europe (Szabadság út 117, Budapest, Hungary), Predstavništvo Beograd, Bulevar Mihajla Pupuna 165g, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: Opel Predstavništvo Beograd) kao rukovalac.

 

Moji podaci se mogu obrađivati i deliti u dole navedene svrhe, sa sledećim primaocima:

 

Podaci / Svrha/e / Primalac/oci

1. Podaci: Lični i kontakt podaci (npr. ime, e-mail adresa, broj telefona), i povezani podaci koje vi dostavite (npr. kao deo vaših zahteva / u vezi s vašim zahtevima.

 

2. Svrha/e:

Briga o kupcu: npr. pozivnice za razne događaje, informacije o (tehničkim) izmenama koje se odnose na moje vozilo ili bilo koje usluge vezane za vozilo, obaveštenja o održavanju / proverama / datumu redovnog servisa ili pomoć prilikom kvara.

Informacije za klijenta: Kontaktiranje radi, npr. obaveštavanja o novim i polovnim vozilima, ponudama za lizing i finansiranje, servisiranju kod dilera, proverama i ponudama servisa, okončanju ugovora o finansiranju ili lizingu ili merama za kvalitativno unapređenje mog vozila.

Reklamiranje: individualno ili personalizovano reklamiranje ponuda, proizvoda i usluga.

Ispitivanje zadovoljstva korisnika: Kontaktiranje nakon kupovine / servisa vezano za, npr. zadovoljstvo vozilom ili pruženim uslugama.

 

3. Primalac/oci: Podaci će biti učinjeni dostupnim Opel Automobile GmbH (Banhofplac, 65423 Riselshajm, Nemačka).

 

Opel Automotive GmbH i Opel Predstavništvo Beograd mogu deliti moje lične podatke sa zasebno angažovanim obrađivačima u svrhu marketinga / IT usluga koje se odnose na istraživanje tržišta, administraciju i podršku.

Opel Automotive GmbH i Opel Predstavništvo Beograd mogu deliti moje lične podatke i sa zasebnim pružaocem IT usluga (GM Holdings LLC, Michigan, SAD) koji se nalazi van Evropske ekonomske zone (EEA), dakle u zemlji bez adekvatnog nivoa zaštite podataka. Ne postoji Odluka Evropske komisije o adekvatnosti, ali postoje odgovarajuće zaštitne mere koje su, u ovom slučaju, EU Standardne ugovorne odredbe (EU SCC), Da biste dobili kopiju, molimo pošaljite email na: PrivacyRights@opel.com.

 

U svakom slučaju, iznošenje ličnih podataka izvan Republike Srbije u države koje nisu članice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Europe, biće moguće samo nakon dobijanja prethodne dozvole za takvo iznošenje od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Saglasan/a sam da moj Opel Partner, Opel Predstavništvo Beograd i Opel Automobile GmbH koriste moje gore navedene podatke da bi obezbedili preciznu identifikaciju i ponudili mi najbolje usluge i iskustvo, te izbegli eventualne nedoslednosti koje se odnose na navedene svrhe. Ove strane koriste poslovna pravila prilikom usklađivanja i spajanja procesa, kako bi registrovale eventualne podudarnosti između dva ili više zapisa iz različitih izvora i sistema(npr. preko on-line zahteva upućenih Opelu, učešća u Opelovim marketinškim događajima, korišćenja portala myOpel) i postigle stvaranje jedinstvene, ažurirane master baze korisnika.

 

Moji lični podaci će se u gore navedene svrhe čuvati naredne tri godine nakon poslednjeg kontakta s Opelom.

 

Obrada podataka je zasnovana na pristanku koji ovde dajem (Član 10 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Član. 6 (1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

 

Potvrđujem svoja prava koja se odnose na zaštitu privatnosti i svoje kontakt podatke, kako je opisano u Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima.

 

Za dodatne informacije o pitanjima koja se odnose na Zaštitu privatnosti, pogledajte naša Pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima.

Close

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

Informacije o obradi ličnih podataka

 

Vaše lične podatke, radi obrade i ispunjenja Vašeg zahteva, obrađuju Opel Southeast LLC(Szabadság út 117, Budimpešta, Mađarska), Predstavništvo Beograd, Bulevar Mihajla Pupuna 165g, 11000 Beograd, Srbija(u daljem tekstu: “Opel Predstavništvo Beograd’’ ) i – ako je primenljivo – Vaš izabrani Opel partner, u svojstvu rukovalaca, na sledeći način:

 

Obrada podataka vrši se prema Članu 10 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), Članu 6 (1) (b) GDPR-a

 

Mi, u svojstvu rukovaoca, obrađujemo Vaše lične podatke na sledeći način:

 

Podaci / Svrha(e) (obavezni podaci obeleženi su *)

 

1. Identifikacioni i kontakt podaci

- Podaci: (ime*, e-mail adresa*, br. telefona, poštanska adresa (* ako je primenljivo))

- Svrah(e): Kontaktiranje, komunikacija i ispunjenje zahteva; prijava/odjava na bilten.

 

2.

- Podaci: Pojedinosti o modelu za koji ste zainteresovani*

- Svrha(e): Ispunjenje zahteva

 

3.

- Podaci: Izabrani Opel partner*

- Svrha(e): Ispunjenje zahteva

 

4.

- Podaci: Kamata za lizing/finansiranje (* ako je primenljivo)

- Svrha(e): Ispunjenje zahteva

 

5.

- Podaci: Podaci o konkretnom vozilu*, broj šasije *, datum prve registracije, registarski br./br. registarske tablice, očitavanje pređene kilometraže, datum/vreme ostavljanja vozila, datum/vreme preuzimanja vozila, vrsta servisa*, zamenski automobil.

- Svrha(e): Ispunjenje zahteva za servisiranje

 

6.

- Podaci: Vrsta upita

- Svrha(e): Ispunjenje zahteva koji se tiču ugovora

 

Elementi podataka označeni * su obavezni i zahtevani ugovorom. Stoga ste obavezni da dostavite lične podatke. U slučaju da ne dostavite ove podatke, ne možemo ispuniti vaš zahtev. Podaci koji su gore navedeni čuvaju tri godine nakon prestanka ovog ugovornog odnosa.

 

Primaoci

 

Vaše lične podatke delimo u dole navedene svrhe, sa sledećim primaocima:

 

Podaci / Svrha/ Primalac

 

- Podaci: Identifikacioni i kontakt podaci (ime*, e-mail adresa*, br. telefona, poštanska adresa (* ako je primenljivo)), pojedinosti o modelu za koji ste zainteresovani *, izabrani Opel partner*, Kamate za lizing / finansiranje (*ako je primenljivo), detalji konkretnog vozila*, broj šasije, datum prve registracije, registarski br.j/br. registarske tablice, očitavanje pređene kilometraže, datum/vreme ostavljanja vozila, datum/vreme preuzimanja vozila, vrsta servisa*, zamenski automobil, vrsta upita.

 

- Svrha/e: Ispunjenje zahteva

 

- Primalac/i: Podaci će biti učinjeni dostupnim Opel Automobile GmbH (Banhofplac, 65423 Riselshajm, Nemačka).

Opel Automotive GmbH i Opel Predstavništvo Beograd dele vaše lične podatke sa zasebno angažovanim obrađivačima u cilju podrške sprovođenju navedene svrhe.

Opel Automotive GmbH i Opel Predstavništvo Beograd deli vaše podatke i sa zasebnim pružaocem IT usluga (GM Holdings LLC, Michigan, SAD) koji se nalazi izvan Evropske ekonomske zone (EEA), dakle u zemlji bez adekvatnog nivoa zaštite podataka. Ne postoji Odluka Evropske komisije o adekvatnosti, ali postoje odgovarajuće zaštitne mere koje su, u ovom slučaju, pojedinačne EU standardne ugovorne odredbe (EU SCC), Da biste dobili kopiju, molimo pošaljite email na: privacyrights@opel.com.

U svakom slučaju, iznošenje ličnih podataka izvan Republike Srbije u države koje nisu članice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Europe, biće moguće samo nakon dobijanja prethodne dozvole za takvo iznošenje od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Za dodatne informacije o pitanjima koja se odnose na Zaštitu privatnosti, pogledajte naša Pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima.