Idite dalje

Iskoristite maksimum od svog Grandland plug-in hybrid-a tako što ćete znati glavne faktore koji utiču na domet i kako na njih reagovati.

Brzina
Brzina je faktor koji najviše utiče na domet. Koristite po mogućnosti električni režim pri maloj brzini. Da biste optimizovali potrošnju goriva u hibridnom režimu, napunite bateriju i iskoristite prednost električne energije (više od 35% u prosečnim uslovima vožnje na putu).
 
Stil vožnje
Svaki put kad ubrzate, gubite energiju. I svaki put kad naglo kočite, morate ponovo da ubrzate. Glatka ubrzanja i rekuperativno kočenje vašeg Grandland Plug-in Hibrid-a mogu vam pomoći da uštedite do 15% svog električnog dometa.
 
Temperatura i grejanje
Razlika u dometu zbog grejanja / hlađenja može varirati do 35% između sezona, jer se energija direktno uzima iz baterije. Predkondicioniranje vašeg Grandland Plug-in Hibrid-a tokom punjenja odličan je način da sačuvate svoj električni domet i udobno putujete.
 

SAVET: U svim situacijama punite bateriju što je češće moguće da biste maksimalno iskoristili Grandland Plug-in Hibrid u električnom režimu, bez ikakvih emisija.

Ako uzmete u obzir faktore koji utiču na domet (npr. Brzinu, stil vožnje, toplotni komfor), prikazani domet će se prilagoditi vašem novom ponašanju u vožnji.