Opel finansiranje

OPEL FINANSIRANJE.

OPEL FINANSIRANJE je posebna ponuda za kupovinu novih Opel vozila uz 0% kamate za kredit u iznosu do 10 000 EUR i rokom otplate do 36 meseci namenjena fizičkim licima, putem koga ćete brže i lakše doći do svog novog Opela. Potpuno komforno, bez odlaska u banku, novi Opel uz OPEL FINANSIRANJE može biti vaš već u salonu naših Opel dilera.

 

U susret željama svojih kupaca, OPEL je proširio ponudu finansiranja, u saradnji sa svojom poslovnom Bankom – u zavisnosti od perioda otplate, novi automobil možete kupiti na kredit beskamatno ili sa najnižom ratom.

 

VI BIRATE ILI 0% KAMATA ILI NAJNIŽA RATA.

Opel Finansiranje se odnosi na sledeće modele: Adam, Corsa, Astra limuzina, Astra, Astra Sports Tourer, Crossland X, Mokka X, Grandland X, Zafira i Insignia.

 

Sve što treba da uradite je da posetite jednog od naših ovlašćenih Dilera i da odaberete svoj željeni model.

 

Maksimalni iznosi kredita uz OPEL FINANSIRANJE sa kamatom 0%, zavise od modela vozila i važeći su po sledećem:

 

  • do 7 000 EUR kredita za modele Adam, Astra limuzina, Astra & Astra Sports Tourer, Crossland X i pojedine modele Corse.
  • do 10 000 EUR kredita za modele Insignia, Grandland X, Zafira i za pojedine modele Mokka X.

ZA KUPCE KOJI ŽELE BESKAMATNO FINANSIRANJE OPEL JE OBEZBEDIO KREDIT UZ PERIOD OTPLATE DO 3 GODINE

 

Reprezentativni primeri

 

Model: Opel Astra Enjoy 4 vrata 1,4 turbo 140ks

Cena vozila: 13,400 EUR

Učešće: 6,400 EUR

Mesečna rata: 194.44 EUR

NKS: 0.00%1

EKS: 0.00%

 

1Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate. EKS obračunat na dan 11.04.2019. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. Bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnom salonu Opel. Reprezentativni primer je za klijente bez zarade u poslovnoj banci Opela.

ZA KUPCE KOJI ŽELE MANJU RATU I DUŽI PERIOD OTPLATE NA RASPOLAGANJU JE OPEL FINANSIRANJE UZ KAMATNU STOPU OD 1.88% I ROK OTPLATE DO 4 GODINE

 

Reprezentativni primeri

 

Model: Opel Astra Enjoy 4 vrata 1,4 turbo 140ks

Cena vozila: 13,400 EUR

Učešće: 6,400 EUR

Mesečna rata: 153.03 EUR

NKS: 1.88%2

EKS: 2.41%

 

2Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za II kvartal iznosi -0.31%, fiksni deo iznosi 2.19%. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 11.04.2019. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze sledeći troškovi: finansiran trošak obrade zahteva 1.00%, bez dodatnih troškova pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnom salonu Opel. Reprezentativni primer je za klijente bez zarade u poslovnoj banci Opela.

ZA PERIOD OTPLATE DO 5 GODINA KAMATA UZ OPEL FINANSIRANJE IZNOSI NEVEROVATNIH 2.88%

 

Reprezentativni primeri

 

Model: Opel Astra Enjoy 4 vrata 1,4 turbo 140ks

Cena vozila: 13,400 EUR

Učešće: 6,400 EUR

Mesečna rata: 126.67 EUR

NKS: 2.88%3

EKS: 3.34%

 

3Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za II kvartal iznosi -0.31%, fiksni deo iznosi 3.19%. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 11.04.2019. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze sledeći troškovi: finansiran trošak obrade zahteva 1.00%%, bez dodatnih troškova pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnom salonu Opel. Reprezentativni primer je za klijente bez zarade u poslovnoj banci Opela.

 

 

Uslovi kredita:

Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
Iznos kredita: 1,000 EUR – 10,000 EUR
Period otplate: 13 meseci - 60 meseci
Minimalno učešće: 30%
Nominalana kamatna stopa: fiksno 0% za kredite sa rokom otplate do 36 meseci, varijabilno 1.88% za kredite sa rokom otplate do 48 meseci, varijabilno 2.88% sa rokom otplate do 60 meseci

 

Bez troškova obrade kredita za beskamatne kredite; 1.00% finansiran trošak obrade za kredite uz kamatnu stopu 1.88% i 2.88%.


Bez troškova delimične ili prevremene otplate.

 

Instrumenti obezbeđenja:

Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjima

Administrativna zabrana

Bez zaloge za iznose kredita do 10,000 EUR Bez kasko osiguranja za iznos kredita do 10,000 EUR;

 

Ostali uslovi kredita:

Klijent mora biti državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Srbiji;

Klijent mora biti u stalnom radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme, ili u penziji;

Minimum 1 godina neprekidnog radnog staža;

Minimum 6 meseci kod poslednjeg poslodavca;

Minimum 20 godina starosti klijenta u trenutku podnošenja zahteva za kredit