Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


PAMETNI BEZBEDNOSNI SISTEMI.

Automatsko kočenje u hitnim situacijama1 s prepoznavanjem pešaka vas upozorava na potencijalan sudar s pešakom ili drugim vozilom2. Ako vozač ne reaguje, automobil automatski koči.

 

1Standardno za Dynamic, opciono za Selection i Enjoy.

2Funkcioniše automatski preko 5 km/h i ispod 85 km/h. Od 0 do 30 km/h metrika usporavanja kako bi se smanjila brzina udara pri sudaru iznosi 0.9 g. Od 30 do 85 km/h, sistem smanjuje brzinu maksimalno za 22 km/h. Nakon ove granice, vozač mora sam da koči kako bi dodatno smanjio brzinu. Raspon operativne brzine sistema AEBPD zavisi od registrovane prepreke (mobilni objekat: od 5 do 85 km/h; fiksni objekat: od 5 do 80 km/h; pešak: od 5 do 60 km/h). Opelovi sistemi pomoći vozaču namenjeni su podršci vozaču u okviru sistemski zadatih ograničenja. Vozač ostaje odgovoran za zadatak vožnje.

PROČITAJTE VIŠE PRIKAŽI MANJE

UVEK NA PRAVOM PUTU.

Pomoć za ostanak u saobraćajnoj traci1 upozorava vozača sistemom za napuštanje saobraćajne trake i nežno koriguje pravac kretanja ako vaš Combo počne neočekivano da prelazi u drugu traku, držeći vas, tako, na pravom putu.

 

1 Standardno za Dynamic, opciono za Selection i Enjoy.
PROČITAJTE VIŠE PRIKAŽI MANJE

UNUTAR ZADATE BRZINE.

Čitač znakova za ograničenje brzine1 je sistem koji registruje promenu ograničenja brzine i sugeriše vozaču da prilagodi brzinu kretanja.

 

1Standardno za Dynamic i Enjoy, opciono za Selection

 

1 Standardno za Dynamic, opciono za Selection i Enjoy.
PROČITAJTE VIŠE PRIKAŽI MANJE

NA BEZBEDNOM ODSTOJANJU.

Automatski tempomat1 održava zadatu brzinu od 30-160 km/h i koči ili ubrzava kako bi zadržao fiksno odstojanje od vozila ispred vas, obezbeđujući bezbednu, opuštenu vožnju.

 

1 Standardno za Dynamic i Enjoy, opciono za Selection.
PROČITAJTE VIŠE PRIKAŽI MANJE

BEZBEDNOST KAO PRIORITET.

Četiri vazdušna jastuka: za vozača, suvozača i bočni, nude visok nivo bezbednosti za vas i vaše putnike u toku vožnje.

 

1 Standardno za Dynamic i Enjoy, opciono za Selection.
PROČITAJTE VIŠE PRIKAŽI MANJE

OSTANITE KONCENTRISANI ZA VOLANOM.

Upozorenje na pospanost vozača1 analizira stil vožnje i traži znake umora kod vozača. Niz upozorenja obaveštava vozača da treba nešto da preduzme.

 

1 Nakon 2 sata vožnje pri brzini preko 65 km/h, vozača upozorava zvučni signal. Istovremeno, sistem izračunava nivo poremećaja pažnje na osnovu ponašanja u vožnji, poput vozačeve sposobnosti da vozi unutar trake. U slučaju registrovanog opasnog ponašanja u vožnji, emituje se niz izuzetno glasnih zvučnih upozorenja kako bi se  vozač primorao na brzu reakciju. Nivo poremećaja pažnje se smanjuje nakon deset minuta bezbedne vožnje. Izračunavanje prestaje kad se brzina kretanja vozila smanji ispod 65 km/h.
PROČITAJTE VIŠE PRIKAŽI MANJE

BOČNI ČUVAR.

Sistem Bočnog čuvara1 koristi 12 senzora da upozori na prepreke koje nisu uvek vidljive tokom skretanja pri malim brzinama. Audio i vizuelno obaveštenje se emituje na ekranu sistema za informisanje i zabavu.

 

1Opciono

 

1 Nakon 2 sata vožnje pri brzini preko 65 km/h, vozača upozorava zvučni signal. Istovremeno, sistem izračunava nivo poremećaja pažnje na osnovu ponašanja u vožnji, poput vozačeve sposobnosti da vozi unutar trake. U slučaju registrovanog opasnog ponašanja u vožnji, emituje se niz izuzetno glasnih zvučnih upozorenja kako bi se  vozač primorao na brzu reakciju. Nivo poremećaja pažnje se smanjuje nakon deset minuta bezbedne vožnje. Izračunavanje prestaje kad se brzina kretanja vozila smanji ispod 65 km/h.
PROČITAJTE VIŠE PRIKAŽI MANJE