Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


R 4.0 IntelliLink

 

  • Integracija pametnog telefona preko sistema Apple CarPlay™1 i Android Auto™2.
  • 7” kolor ekran visoke rezolucije, osetljiv na dodir
  • Perfektno povezivanje s digitalnim uređajima3
  • Bežično punjenje pametnog telefona4
  • Telefoniranje i pristup fotografijama bez angažovanja ruku

 

1Apple CarPlay and Apple su robne marke kompanije Apple Inc. registrovane u SAD-u i drugim zemljama. Apple CarPlay može biti nedostupan u nekim zemljama i može zavisiti od vaše verzije operativnog sistema. Molimo, posetite www.apple.com.

2Android je robna marka kompanije Google Inc. Android Automože biti nedostupan u nekim zemljama i može zavisiti od vaše verzije operativnog sistema. Molimo, posetite www.android.com.

3Kompatibilnost i neke funkcije mogu zavisiti od vrste uređaja i verzije operativnog sistema. Kompatibilnost svog uređaja možete proveriti na adresi www.apple.com ili www.android.com, kao i kod ovlašćenog prodavca Opela.

4Opciono: Indukciono punjenje samo za pametne telefone kompatibilne sa standardima PMA ili Qi. 

PROČITAJTE VIŠE PRIKAŽI MANJE