Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


KOMPAS.

TKompas organizuje elemente dizajna Opelovog budućeg izgleda oko dve ubedljive ose koje se seku u amblemu brenda, dajući svakoj jasan tok i postojanost.

VIZOR.

Vizor predstavlja nov vizuelni identited budućih Opel modela, s Opelovim logotipom kao tačkom fokusa. U okviru ovog jedinstvenog modula smešteni su LED matriks farovi i sve hi-tech komponente.

PURE PANEL.

‚‚Pure Panel" je nova komponenta enterijera: prečišćena i prijatna instrument tabla smeštena u jedan širok ekran. Digitalni detoks za opuštenu vožnju.