Contents inside this Tab Collection are only authorable inside of this page.

The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID corporate-social-sustainability
Title Društvena održivost kompanije
Pretext
Icon to Display

Trajnostna družbena odgovornost podjetja.

Vsako leto izdamo poročilo o trajnosti, ki vključuje široko paleto tem od okolja in prizadevanja za CO2-nevtralno proizvodnjo avtomobilov, družbene odgovornosti in trajnostnega upravljanja dobavnih verig do novih tehnologij in varnosti.

 

Do nakupa s strani Groupe PSA 1. avgusta 2017 smo o trajnosti poročali v sklopu Poročila o trajnosti GM družbe General Motors in tako bomo vključeni tudi v njihovo poročilo za leto 2017. Od leta 2018 naprej bomo vključeni v poročanje CSR (Corporate Social Responsibility, družbena odgovornost podjetja) Groupe PSA.


Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID iso-certifications
Title Certifikati ISO
Pretext
Icon to Display

ISO 14001/50001 sertifikati.

Naši proizvodni pogoni i neke odabrane neproizvodne lokacije održavaju sisteme upravljanja životnom sredinom sertifikovane prema standardu ISO 14001. ISO 14001 standard pruža globalno priznate osnove za razvoj sistema upravljanja životnom sredinom u cilju ostvarenja ekoloških ciljeva, pridržavanja obaveza i poboljšanja ekoloških performansi. Uz to, naša fabrika u Saragosi ima sertfifikat EMAS-a. EMAS (Sistem za upravljanje zaštitom životne sredine i shema provere) je dobrovoljan instrument zasnovan na Uredbi EU 1221/2009 koji pomaže firmama i organizacijama svih veličina i iz svih oblasti da konstantno poboljšavaju svoje ekološke perfromanse.

 

Većina sistema upravljanja energijom sertifikovano je prema standardu ISO 50001. ISO 50001 sertifikat podržava kompanije u svim granama privrede da efikasno koriste energiju kako bi smanjile troškove i sačuvale prirodne resurse. On omogućuje kompanijama da razviju i implementiraju efikasnu energetsku politiku i koriste analizu podataka kako bi proverile da li su zadati ciljevi ispunjeni.


Tab Settings

Field Value
General
Active Tab True
Anchor ID environmental-energy-policy
Title Okoljska in energetska politika
Pretext
Icon to Display

Okoljska in energetska politika

Svojo odgovornost do okolja jemljemo zelo resno. Okoljska in energetska politika družbe Opel/Vauxhall služi kot okvir in vodilo za naše zaposlene ter povzema naše zaveze glede zaščite okolja, energetske učinkovitosti in trajnosti.

Vizija

 


Cilj družbe Opel/Vauxhall je biti vodilni avtomobilski proizvajalec in ponudnik mobilnostnih rešitev s CO₂-nevtralnim delovanjem brez odpadnih snovi.

 

Okoljska in energetska načela

Družba Opel/Vauxhall je zavezana k varovanju zdravja ljudi ter zaščiti naravnih virov in okolja. Ta zaveza vključuje delovanje v skladu z zakoni, a gre še dlje in vključuje integracijo dobrih okoljskih in energetskih praks v vse poslovne odločitve. Družba Opel/Vauxhall si prizadeva za stalno izboljševanje okoljskega in energetskega delovanja z določanjem ustreznih ciljev, zagotavljanjem potrebnih virov in uporabo sistemov za upravljanje. Naslednja okoljska/energetska načela predstavljajo okvir za določanje ciljev in smernice za zaposlene v družbi Opel/Vauxhall pri vsakodnevnem delu.

 

1. Zavezani smo ukrepom za ohranjanje in obnavljanje okolja. To vključuje zmanjšanje odpadkov in emisij, ohranjanje virov, varčevanje z energijo in recikliranje materialov v vseh fazah življenjskega cikla izdelka.

 

2. Še naprej si bomo prizadevali za razvoj alternativnih pogonskih sistemov in trajnostnih mobilnostnih rešitev za odpravljanje emisij škodljivih snovi.

 

3. Tudi v prihodnje bomo podpirali nakup energetsko učinkovitih izdelkov in storitev ter oblikovanje za izboljšanje energetske učinkovitosti.

 

4. Še naprej bomo z vladnimi ustanovami sodelovali pri razvoju tehnično primernih in finančno sprejemljivih okoljskih zakonov in predpisov.

 

5. Izpolnjevali bomo zahteve glede skladnosti z zakonskimi zahtevami in drugimi predpisi, na katere je družba Opel/Vauxhall pristala glede uporabe energije, porabe in učinkovitosti v povezavi z okoljem.

 

6. Za zaščito okolja bomo v proizvodnih obratih še naprej uporabljali sisteme upravljanja, certificirane v skladu s standardom ISO 14001 ali EMAS. Na neproizvodnih mestih bo potrebna stopnja sistema upravljanja določena na osnovi ocene tveganj. V večini naših proizvodnih obratov za upravljanje energetske učinkovitosti uporabljamo sisteme upravljanja, certificirane v skladu s standardom ISO 50001, razvijamo pa tudi strategijo za uvedbo tovrstnih sistemov v vseh proizvodnih obratih. Še naprej bomo izboljševali svoje sisteme upravljanja za večjo okoljsko in energetsko učinkovitost.

 

7. Od dobaviteljev bomo zahtevali vzdrževanje sistemov, certificiranih v skladu s standardom ISO 14001/ ISO 50001 ali enakovrednim. Poleg tega bomo pri izbiri dobaviteljev upoštevali okoljsko in energetsko učinkovitost.

 

8. V proizvodne sisteme, načrtovanje, vzdrževanje in logistične postopke bomo tudi v prihodnje vključevali okoljske/energetske ukrepe za večje zavedanje in odgovornost posameznikov in boljši nadzor nad našimi tveganji.

 

9. Smo dostopni in se dogovarjamo z notranjimi in zunanjimi deležniki vključno z zagotavljanjem informacij glede naše okoljske in energetske učinkovitosti ter aktivno podpiramo pobude za izboljšanje okoljske zavesti, biološke raznovrstnosti in energetske zavesti.

 

10. Zavezani smo k preobrazbi naše organizacije v energetsko izjemno učinkovito podjetje.