Opel - Pomoć na putu

Pronađite vašeg Opel dilera

Unesite bilo koje polje:

B. Opelova Produžena pomoć na putu

U slučajevima koji važe za vozilo u skladu sa Opel FlexCare potvrdom.

Opel FlexCare uključuje besplatnu Opelovu Produženu pomoć na putu u okviru trajanja ugovorene polise. Opelova Produžena pomoć na putu stupa na snagu na dan kad redovna pomoć na putu za novo vozilo, prema uslovima navedenim u Servisnoj knjižici, istekne i nakon toga ostaje na snazi tokom vremenskog perioda navedenog u Opel FlexCare potvrdi ili dok se ne pređe maksimalna kilometraža navedena u Opel FlexCare potvrdi, koji se uslov prvi ispuni. Opel FlexCare Produžena pomoć na putu odobrava se pod uslovima i u obimu koji su navedeni u Opel Servisnoj knjižici.